Please write to

Thomas M. Truxes

Glucksman Ireland House
New York University
One Washington Mews
New York, NY 10003
USA

thomas.truxes@nyu.edu